Välkommen till BASTUSTUGAN i Boden AB

 

För er som redan nu går i tankarna att bygga en attefallshus eller attefallsstuga med loft, passa på nu när de nya reglerna möjliggör detta. Nu finns nämligen en möjlighet att utan bygglov bygga ett sk. Attefallshus, i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2.

Att uppföra eller bygga till ett attefallshus inom detaljplan kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun.
Den nya lagstiftningen möjliggör för er att bygga ett hus som ligger utanför detaljplanen. Kommunerna får nämligen inte neka denna typ av tillbyggnation.