15_funkis_bastu Inv__basu_norrfjarden

Planritning

Bilder invändigt

Monteringsbilder

SPECIFIKATION KOMPLETT BASTUSTUGA PRISER inkl moms
* Komplett timmerstomme 45×145 mm
* 15 st Gängstänger i väggarna * Grundmodell 20 m2 78 000 kr
* Takstolar 34×145 tillkapade
* Isolering 95 mm i yttertak
* Yttertak av plåt TILLVAL
* Dropplist och vindskivelist 26 lm * Byte till kamin M3 800 kr
* Innertak av panel tillkapad * Byte till kamin 20 Espro 3 600 kr
* Lister och foder * Vattenvärmare 22 liter på kaminröret 2 200 kr
* Hyvlat golv tillkapat * Extra fönster 7*10 med foder 1 000 kr
* Bastukamin från Harvia M1 * Byte till 58 mm timmer 20 m2 12 000 kr
* Skyddsplåtar vägg och golv * Isolersats golv relaxdel 20 m2 3 000 kr
* Plåtstos för genomföring tak
* Glasdörr till bastun
* Bastulav av asp materialsats
* Ytterdörr med 2-glas fönster
* Fönster 70×100 i Bastu
* Fönster PVC 2-gals 600*1500 i Relax
* Skruv